Opið:  Mán-Fim 8:00 -16:00   Fös 9:00-15:00     |     Sími: 581 3888  

Logo

Forsíða  |   Bílamálun   |   Réttingar   |   Tjónaskoðun   |   Um Okkur   

Gæðastefna okkar...
Armur leitast við að uppfylla kröfur BGS staðals útg. 4:2012 með því að:

»  Skilgreina og skipuleggja þjónustuna þannig að hún mæti sem best     þörfum  viðskiptavina með það að markmiði að bæta gæði og þjónustu     viðgerða.
»  Vinna að stöðugum úrbótum
»  Þjálfa starfsmenn og auka hæfni þeirra til að mæta nýjum og auknum     kröfum.
»  vinna að bættu umhverfi og aðbúnaði viðskiptavina og starfsmanna.
»  Afhenda ökutæki á umsömdum tíma.
»  Verðtilboð standist
»  Skila ásættanlegri afkomu.

Armur er málningar- og réttingarverkstæði með áherslu á útlit, burðarvirki úr stáli og áli og plastviðgerðir farartækja


 

Cabas tjónaskoðun

Cabas er tjónamatskerfi sem viðgerðarverkstæði nota til að reikna út kostnað viðgerðar. Þegar verkstæði er merkt á þennan hátt getur tjónþoli snúið sér beint til verkstæðisins og látið meta umfang tjónsins um leið og viðgerðartími er pantaður. Verkstæðið sér síðan um að koma upplýsingum um tjónið til félagsins.

BGS vottaður þjónustuaðilli

BGS verkstæði eru tekin út af BSI á Íslandi á 6 mánaða fresti. BGS staðallinn fyrir málningar- og réttingarverkstæði er unninn upp úr tveimur breskum stöðlum og fellur undir kröfur ISO 9001 staðalsins.

5 stjörnu-verkstæði frá SJÓVÁ

Verkstæðið er reglulega tekið út af faggiltum skoðunaraðila til að sannreyna að verkstæði vinni í samræmi við gæðakerfið sitt.

Verkstæðið hefuri virkt innra eftirlit og vinnur eftiri verkbeiðnakerfi.

Fagmenntaðir meistarar bílgreina eru ábyrgir fyrir viðgerðum.

     »  HÖNNUN OG UPPSETNING G